Stavebné skúšobné laboratórium

Organizačná schéma

Vznik a história

Spoločnosť TESScontrol, s. r. o. bola založená v roku 2014, sme dcérskou spoločnosťou spoločnosti Doprastav, a. s. a priamym nástupcom jej organizačnej zložky Technický a skúšobný servis (TESS). Naším cieľom a poslaním je poskytovať služby a servis stavebného skúšobníctva v oblasti pozemných a líniových stavieb. Svoju činnosť realizujeme prostredníctvom oblastných laboratórií v Bratislave, Žiline, Zvolene a Prešove a laboratórií v Senci, Košťanoch nad Turcom, Ružomberku, Banskej Bystrici – Rakytovciach a Chminianskej Novej Vsi.

Spoločnosť TESScontrol, s. r. o. zastáva hodnoty etického správania vo vzťahu k svojím zamestnancom, obchodným partnerom a svojmu okoliu. K tomu nám napomáha náš Etický kódex, ktorý je kľúčom ku konaniu v súlade s našimi hodnotami.

Etický kódex

© TESScontrol, s.r.o. | Právne informácie