TESScontrol, s. r. o.

Vznik a história

Spoločnosť TESScontrol, s. r. o. bola založená v roku 2014, sme dcérskou spoločnosťou spoločnosti Doprastav, a. s. a priamym nástupcom jej organizačnej zložky Technický a skúšobný servis (TESS). Naším cieľom a poslaním je poskytovať služby a servis stavebného skúšobníctva v oblasti pozemných a líniových stavieb. Svoju činnosť realizujeme prostredníctvom oblastných laboratórií v Bratislave, Žiline, Zvolene a Prešove a laboratórií v Senci, Košťanoch nad Turcom, Beluši a Chminianskej Novej Vsi.

Organizačná schéma

Spoločnosť TESScontrol, s. r. o. zastáva hodnoty etického správania vo vzťahu k svojím zamestnancom, obchodným partnerom a svojmu okoliu. K tomu nám napomáha náš Etický kódex, ktorý je kľúčom ku konaniu v súlade s našimi hodnotami.

Etický kódex

Služby

Stavebné skúšobné laboratórium

TESScontrol, s. r. o. je akreditované skúšobné laboratórium, ktoré vykonáva činnosť skúšobnícku činnosť v zmysle platných skúšobných noriem a predpisov v rozsahu akreditácie vydanej Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS. Okrem tejto činnosti vykonáva tak skúšobnícku činnosť vybraných neakreditovaných skúšok.

Osvedčenie o akreditácií Rozsah akreditácie

Poradenstvo

TESScontrol, s. r. o. vykonáva poradenstvo v oblastiach:

  • výber a vhodnosť stavebných materiálov podľa účelu použitia,
  • návrhu zemných konštrukcií,
  • návrhu zloženia nestmelených podkladových zmesí,
  • návrhu zloženia podkladových zmesí stmelených cementom,
  • návrhu zloženia betónových zmesí,
  • návrhu zloženia asfaltových zmesí,
  • návrh vylepšovania vlastností zemín a zemných konštrukcií.

Referencie

Zoznam referencií pripravujeme.


Objednávka služieb


Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Zásady spracúvania osobných údajov


Galéria

Obsah pripravujeme.


Kontakty

SÍDLO

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Ľubochnianska 1/A
831 04 Bratislava

Riaditeľ

Meno:
Ing. Jozef Jachym, PhD.
Telefón:
+421 907 801 912

Manažér kvality

Meno:
Ing. Tomáš Hečko
Telefón:
+421 908 262 220

Ekonomický úsek

Meno:
Ing. Zuzana Senková
Telefón:
+421 907 801 935

Kontaktný formulárOdoslaním formulára súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
Zásady spracúvania osobných údajovOblastné laboratórium Bratislava

Laboratórium Bratislava, Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Laboratórium Senec, Stavbárska 4, 903 01 Senec

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Ľubochnianska 1/A
831 04 Bratislava

Vedúci OL Bratislava

Meno:
Michal Páleník
Telefón:
+421 918 624 868


Oblastné laboratórium Žilina

Laboratórium Žilina, Štrková 17, 010 01 Žilina
Laboratórium Košťany nad Turcom, 038 41 Košťany nad Turcom
Laboratórium Beluša, 018 61 Beluša

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Štrková 17
010 01 Žilina

Vedúci OL Žilina

Meno:
Ing. Viera Bučová
Telefón:
+421 907 801 721

Oblastné laboratórium Zvolen

Laboratórium Zvolen, Hronská 1, 960 93 Zvolen

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Hronská 1
960 93 Zvolen

Vedúci OL Zvolen

Meno:
Róbert Szúdor
Telefón:
+421 907 750 942


Oblastné laboratórium Prešov

Laboratórium Prešov, Petrovianska 4, 080 05 Prešov
Laboratórium Chminianska Nová Ves, 082 33 Chminianska Nová Ves

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Petrovianska 4
080 05 Prešov

Vedúci OL Prešov

Meno:
Michal Páleník
Telefón:
+421 918 573 182